GESCHIEDENIS BROUWERHSAVEN

Brouwershaven (Zeeuws: Brouwesaeven of kortweg Brouw) is een Nederlandse stad op het voormalige eiland Schouwen en maakt deel uit van de gemeente Schouwen-Duiveland in de provincie Zeeland. Het is gelegen aan het Brouwershavense Gat en het Grevelingenmeer. Tot 1 januari 1961 was Brouwershaven een zelfstandige gemeente, waarna het de hoofdplaats werd van de nieuwe gemeente Brouwershaven. In januari 2008 had de stad 1426 inwoners, het gebied binnen de oude verdedigingswerken is sinds 1973 beschermd stadsgezicht en is een van de beschermde stads- en dorpsgezichten in Zeeland.

Monumenten: Het silhouet van Brouwershaven wordt bepaald door de Sint-Nicolaaskerk, waarvan de bouw begon in ca. 1325. In verschillende fasen werd de kerk uitgebreid tot een drieschepige hallenkerk die halverwege de zestiende eeuw zijn definitieve vorm kreeg. Het raadhuis bestaat uit twee delen en heeft twee voorgevels. Het oudste gedeelte, onder aan de dijk, werd in 1599 uitgebreid met een gedeelte aan de havenzijde.

Op de markt staat een door de Gentse beeldhouwer G. Parmentier gemaakt standbeeld van Jacob Cats, dat onthuld is in 1829. Op de stadswallen staan twee windmolens, korenmolen De Haan uit 1724 en de kleine maar functionele molen Windlust uit 1935.

Jacob Cats:

Jacob Cats (Brouwershaven, 1577 - 1660) was een Nederlands dichter, jurist en politicus. Cats is ook bekend onder de naam Vader Cats, door zijn veelal didactische gedichten (bijvoorbeeld de frase kinderen zijn hinderen, zei vader Cats).Cats is de volksdichter van Nederland, al heeft niet al zijn werk de tand des tijds doorstaan. Hij overleed in Den Haag, in het huis dat nu als ambtswoning van de minister-president in gebruik is, het Catshuis. Hij werd begraven in de Kloosterkerk in Den Haag. In deze kerk staat op de plaats waar zijn graf lag een gedenkteken.
Citaten van Jacob Cats

Dickwijls siet men dat de sotten Met de wijse lieden spotten; Maer wie sich nae wijsheyt stelt,
Laat de gecken ongequelt.

(Dikwijls ziet men dat de zotten, Met de wijze lieden spotten; Maar wie zich naar wijsheid stelt, Laat de gekken ongekweld.)

Een zwaard, een paard, een schone vrouw Leent niemand uit als met berouw
Al draeght den aep een gouden ringh, soo is het doch een leelick dingh

Als de wijn gaet in den man,Leyt de wijsheyt in de kan.

Al is de leugen wonder snel, de waerheyt achterhaelt se wel.

Ongelijcke peerden trecken qualick.

DAGELIJKS


Onbeperkt spareribs

PARKEREN


Eigen parkeergelegenheid

AFHAAL


diverse gerechten en pizza's om af te halen

RESTAURANT GEOPEND


Woensdag t/m zondag

GESLOTEN


MAANDAG EN DINSDAG

PINKSTEREN


WIJ ZIJN BEIDE PINKSTERDAGEN GEOPEND!